STAP 1: OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL

Afhankelijk van de ernst van de situatie is het verstandig om meteen de politie in te schakelen. Als de betrokken partijen het beiden eens zijn over de schuldvraag en de materiële/letsel schade is beperkt, is het niet nodig de politie te bellen. Bij ernstige letselschade of flinke materiële schade kunt u 112 bellen. Laat de auto op de plaats staan (zeker bij een ernstig ongeval) en maak indien mogelijk foto’s van het ongeval en/of de schade. Mochten er getuigen zijn van het ongeval, noteer dan hun naam en adres.

 

STAP 2: HET SCHADEFORMULIER INVULLEN

De volgende stap is het invullen van het Europese Schadeformulier. Wanneer u de schade wilt verhalen op een tegenpartij is het van belang dat de tegenpartij ook het formulier ondertekend. Uit het door beide partijen getekende schadeformulier kan de schuldvraag beoordeeld worden. Het Europees schadeformulier is te verkrijgen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of download het formulier hier.

Een compleet en juist ingevuld schadeformulier (SAF) is noodzakelijk voor een correcte en snelle schadeafwikkeling en helpt mogelijke problemen bij de afhandeling tussen de betrokken partijen te voorkomen.

Een aantal tips met betrekking tot het invullen van een schadeformulier:

  • Zorg er altijd voor dat de verzekeringsgegevens van u en de tegenpartij volledig en juist worden ingevuld. U kunt hierbij gebruik maken van de kentekenbewijzen en de groene kaart.
  • Noteer de gegevens (identiteit, adres, etc.) van eventuele getuigen.
  • Geef bij punt 10 op het formulier duidelijk aan waar de schade zich bevindt en hoe de aanrijding is ontstaan.
  • Wanneer de werkelijkheid niet helemaal overeenkomt met een stelling onder punt 12, plaats dan geen kruisje, maar vul de toedracht in bij punt 14. Onderaan punt 12 is het van belang dat u niet vergeet het aantal aangekruiste vakjes aan te geven.
  • Ook is het van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Dit kunt u doen bij punt 13. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
  • Als u het niet eens bent met hetgeen de tegenpartij bij punt 14 heeft aangegeven, moet u dit zelf duidelijk aangeven.
  • Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het schadeformulier, tenzij u hierover een opmerking heeft gemaakt onder punt 14.
  • Als de voorzijde van het schadeformulier volledig ingevuld is, en de handtekeningen zijn gezet, kunt u het bovenste vel van het onderste afscheuren, zodat u beide een exemplaar heeft. De achterzijde van het formulier kunt u op uw gemak thuis invullen.

 

STAP 3: MELD DE SCHADE BIJ UW VERZEKERAAR

Het is verstandig de schade zo snel mogelijk te melden bij uw verzekeraar, het liefst binnen een dag.

Wanneer u het schadeformulier opstuurt naar uw tussenpersoon of uw verzekeraar, wordt, afhankelijk van het soort verzekering (WA, WA+ of casco) de procedure in gang gezet. Vervolgens neemt u contact op met uw schadehersteller en kan het schadeherstelproces in gang gezet worden.

U kunt bij ons de schade melden door te bellen op 020-4977654  of via de vrijblijvende schade taxatie. Ook voor het ophalen van de auto kunt u bij ons terecht. Voor het opmaken van het schaderapport en verzekeringsafhandeling ontvangen wij graag het kentekenbewijs en uw verzekeringsbewijs.

Van maandag tot en met zaterdag zijn wij geopend tussen 8.00 uur en 18.00 uur.